15.09.2023 / 16:00

03.10.2023 / 17:30

АБДЫСАДЫР ТУРУСБЕКОВДУН ЖЕКЕ КӨРГӨЗМӨСҮ

Турусбеков Абдысадыр Исмаилович 1953-жылдын 3-январында Талас областынын Талас районунун Арал айылда төрөлгөн. 1977-жылы Фрунзе сүрөт өнөр окуу жайын аяктаган. 1987-жылдан тартып Кыргыз Республикасынын сүрөтчүлөр бирлигинин (союзунан) мүчөсү. Республикалык жана эл аралык көргөзмөлөрдүн катышуучусу. Анын иштери Кыргызстандын, ошондой эле алыскы жана жакынкы чет мамлекеттердин жеке коллекцияларында сакталууда турат. Көрүнүктүү сүрөтчү Турусбеков Абдысадырдын картиналарынын негизги өзөгүн – өзгөчө көркөм стиль аркылуу берилген дүйнө таануунун укмуштуу жана кайталангыс сүрөттөлүштөрү түзөт. Турусбеков Абдысадырдын картиналарында “доордун шартуулуктары” так жана даана берилип, көркөм дүйнө таануунун батыш жана чыгыш синтездери байкалып турат. Картиналарындагы чиеленишкен айкалышуулук түс менен форманы чеберчилик менен колдонуунун артынан жаралган, түстүк элеменеттердин татаалдашкан иерархиясы менен композициялар жаралган. Түстүк, тоналдуулуктун кайталангыс өз ара айкалышы тегизделинген композициялык чечимдердин негизги мыйзам ченемдүүлүктөрүн аныктап турат. Түстүк тапшырыктарды көркөмдүк жактан мыкты чечип кетүүсү жана композия мыйзамдарын тереңден билгендиги сүрөтчүгө өзүнүн кайталангыс стилин иштеп чыгууга мүмкүндүк берген.